لینک کانال تلگرام

0918 - 0848 - 038

This is an example of a HTML caption with a link.

دربـاره موسسـه کیمیـای لالجیـن

حاصل زحمات جمعی از هنرمندان جوان شهر لالجین همدان می باشد که تحت عنوان موسسه فرهنگی،هنری کیمیای لالجین از سال 1380 به شماره ثبت 16 افتخار برگزاری بیش از دهها نمایشگاه در شهرستانها و تهران را دارد.مسئولین نمایشگاه سفالینه در برگزاری این نمایشگاه اهداف ذیل را پیگیری می نمایند:1. معرفی هنرهای داخلی سفال و سرامیک و هنرهای دستی ایران.2. جایگزین نمودن هنر داخلی و ارزشی بجای تزئنی خارجی.3. علاقمند نمودن جوانان و نوجوانان به این هنر ملی و اصیل سنتی.4. ایجاد اشتغال برای تعدای از جوانان کشور در قالب تولید و عرضه هنرهای دستی سفالگری، برگزاری نمایشگاه و …* در برخی از استانها با همکاری خوب ادارات آموزش و پرورش دانش آموزان در سه مقطع تحصیلی با هماهنگی قبلی از نمایشگاه بازدید می نمایند.